Trivselsledelse er etableret af Pia Frahm og Berit Daugaard med det formål at hjælpe ledere til at fremme trivsel og forebygge stress i deres team og organisation.

Vi er begge med i Netværk for Selvstændige i Ørestad, hvor idéen til Trivselsledelse blev født. Vi fandt hurtigt ud af, at vores fælles erfaring og interesse for ledelse og stresshåndtering gav god grobund for at udvikle et nyt tilbud til ledere med fokus på ledelse, trivsel og relationskompetence. I kort form kalder vi det Trivselsledelse.

Stress koster hver dag det danske samfund et tocifret milliardbeløb og har store konsekvenser både menneskeligt, for arbejdspladserne og for samfundet.

Det koster arbejdspladserne mange penge, allerede inden stressede medarbejdere bliver sygemeldte i form af f.eks. nedsat koncentration, overblik og produktivitet.  Hvis stress skal håndteres effektivt, skal det tages i opløbet, inden det ender i en evt. sygemelding. Derfor dette nye initiativ, hvor vi vil give ledere inspiration og støtte til at øge trivsel på arbejdspladsen.

Det er vores overbevisning og erfaring, at udvikling og trivsel skaber vækst både menneskeligt og økonomisk.

Her kan du læse mere om Trivselsledelse kursusforløbet.

Pia Frahm, autoriseret psykolog og erhvervspsykolog

Pia FrahmPia har mange års erfaring i at hjælpe og rådgive både privatpersoner og virksomheder omkring leder- og medarbejderudvikling og hun arbejder med trivsel og udvikling i både offentlige og private virksomheder. Hun har en særlig erfaring og interesse indenfor stresshåndtering, og er en ofte brugt oplægsholder og underviser, når det drejer sig om kommunikation og samarbejde.

Ved siden af Trivselsledelse har Pia sit eget firma, Frahm Erhvervspykologi

Erfaring og uddannelse

Som psykolog har Pia 17 års erfaring i at arbejde med mennesker i udvikling. Denne erfaring er opbygget fra ansættelser somsupervisor og udviklingskonsulent i kommuner samt som konsulent i private konsulenthuse. Pia har ved siden af sine ansættelser i løbet af årene løbende haft terapeutiske udviklingsforløb med mennesker med forskellige former for livsudfordringer. Hun har i en længere årrække arbejdet som konsulent i Psykiatrifonden, hvor hun havde fokus på trivsel i virksomheder og underviste på Psykiatrifondens kurser og uddannelser.

Uddannelsesmæssigt er Pia uddannet psykolog (Cand. Psych.) fra Aarhus Universitet, er autoriseret af Dansk Psykolognævn og har en efteruddannelse fra Complead i Kompleksitet, Organisationspsykologi og Konsulentrollen. Her ud over har Pia taget kurser og videreuddannelse inden for mange forskellige grene af psykologien i forhold til personlig udvikling, ledelse og stresshåndtering. Pia er desuden certificeret i forskellige profil- og personlighedstest, som hun bruger i forbindelse med lederudvikling og rekruttering.

Pia på LinkedIn

Berit Daugaard, MBA, MSc, certificeret Stresscoach

Berit DaugaardBerit har mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling samt forandringsledelse. Hun har taget en videreuddannelse som stresscoach, fordi hun er optaget af koblingen mellem ledelse, trivsel og stressforebyggelse, som en af nøglerne til at tackle den store udfordring, som stress er blevet. Berit bistår både private og offentlige organisationer med ledelses- og organisationsudvikling.

Ved siden af Trivselsledelse har Berir sit eget firma, Allegrow – Coaching and Consulting for Change

Erfaring og uddannelse

Berit har mere end 20 års erfaring i ledelses- og organisationsudvikling og forandringsledelse. Denne erfaring er høstet dels som selvstændig konsulent, som repræsentant i Norden for Ashridge Business School og gennem 14 år i senior HR roller i Danfoss koncernen bl.a. som Senior Director i Danfoss Global HR, hvor hun var leder af et center of excellence i Organisational & Leadership Development samt HR Chef i en division. Før Danfoss var Berit 12 år i ledelses- og HR roller i internationale udviklingsorganisationer.

Berit på LinkedIn