Stress koster hvert år det danske samfund et tocifret milliardbeløb, og hver dag er ca. 35.000 danskere sygemeldt med stress, og et langt større antal oplever sig stressede i hverdagen.

I vores daglige arbejde som konsulenter oplever vi stress og overbelastning som en udfordring både på det individuelle og det organisatoriske niveau. Vi oplever, at der er et behov for at støtte ledere til at arbejde konkret med at skabe eller øge trivsel i deres enhed og organisation. Derfor dette nye initiativ.

Et kursus- og coachingforløb for ledere med fokus på trivsel og stressforebyggelse

Formål

For at du kan lykkes som leder, er det en forudsætning, at du lykkes i dine relationer.

Formålet med at deltage i dette kursusforløb er, at du bliver styrket i at bedrive Trivselsledelse og bruge din relationskompetence mere bevidst i din ledelse.

Relationskompetencen er vigtig, fordi udvikling og trivsel skabes i relationer. I udvikling og trivsel ligger nøglen til effektivitet og produktivitet og dermed til forebyggelsen af stress.

Form

Kursusforløbet vil veksle mellem korte teorioplæg, praktiske øvelser, dialog og refleksion.

Vi skaber sammen et ledelses-lab, hvor du kan tænke højt, afprøve ting, drøfte erfaringer og udfordringer med andre ledere og få konkret sparring og feedback.
Mellem modulerne arbejder du med relevante hjemmeopgaver i.f.t. Trivselsledelse og stressforebyggelse i din organisation.

Efter kursusdagene er der tre individuelle coaching sessioner for at støtte dig i at forankre den nye praksis i hverdagen.

Målgruppe

Dette kursusforløb henvender sig til ledere med personaleansvar.

Dit udbytte

Når du har deltaget i dette kursusforløb har du:

 • Større indsigt i forhold til din egen trivsel og dine medarbejderes trivsel. Hvilke komponenter i dagligdagen giver trivsel, hvad ’æder’ trivsel, og hvordan kan du bruge den viden mere bevidst sammen med dine medarbejdere
 • Viden om forskellen på travlhed og stress, hvad stress reelt er, hvordan stress opstår, hvordan du kan identificere det, og hvad du og dine medarbejdere fælles kan gøre for at forebygge og håndtere stress
 • Indsigt i, hvordan du øger trivsel ved at lede relationsbaseret
 • Konkrete redskaber til at forbedre trivsel og dermed også performance.
 • Kompetence til løbende at implementere det lærte i din arbejdskontekst

Indhold

Dag 1: Ledelse og relationskompetence

 • Trivsel i et organisatorisk perspektiv –inddragelse af forskellige niveauer i organisationen
 • Hvordan og hvorfor hænger ledelse og relationskompetence så tæt sammen
 • Tillid og samspil i ledelse – ledelse som en fælles proces mellem mennesker
 • ’Living Leadership’ – praktiske redskaber til relationsledelse

Dag 2: Relationsbestemt ledelse og stressforebyggelse

 • Hvordan arbejder man med relationsbestemt ledelse?
 • Stress og stressforebyggelse – hvad, hvordan, hvornår! Hvad skal du som leder vide og kunne?
 • Trivselsredskaber – praktiske redskaber til trivselsledelse

Dag 3: Trivsel og performance

 • Samspillet mellem forventninger og motivation – hvordan spiller det ind på trivsel og performance?
 • Skab sammenhæng mellem intentioner og adfærd samt effekt
 • Trivselsredskaber – praktiske redskaber til at fremme trivsel og performance
 • Mit eget udviklingsfokus fremadrettet

Mellem modulerne vil du arbejde med at afprøve de redskaber vi har introduceret.

Efter tredje modul fortsætter din egen reflektionsproces med tre individuelle coachingsessioner.

Konsulenter

Pia Frahm, autoriseret psykolog og erhvervspsykolog

Pia Frahm

Pia har mange års erfaring i at hjælpe og rådgive både privatpersoner og virksomheder omkring leder- og medarbejderudvikling og hun arbejder med trivsel og udvikling i både offentlige og private virksomheder. Hun har en særlig erfaring og interesse indenfor stresshåndtering, og er en ofte brug oplægsholder og underviser, når det drejer sig om kommunikation og samarbejde.

Ved siden af Trivselsledelse har Pia sit eget firma, Frahm Erhvervspsykologi

Læs mere om Pia her.

Berit Daugaard, MBA, MSc, certificeret Stresscoach

Berit Daugaard

Berit har mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling samt forandringsledelse. Hun har i den sammenhæng mødt stressproblematikken i forskellige afskygninger. Hun har taget en videreuddannelse som stresscoach, fordi hun er optaget af koblingen mellem ledelse, trivsel og stressforebyggelse, som en af nøglerne til at tackle den store udfordring, som stress er blevet. Berit bistår både private og offentlige organisationer med ledelses- og organisationsudvikling.

Ved siden af Trivselsledelse har Berit sit eget firma, Allegrow – Coaching and Consulting for Change

Læs mere om Berit her

Datoer, pris og tilmelding

Vi har ikke et åbent forløb i 2019. Men vi laver gerne et internt kursusforløb i din organisation.

Pris

Pris for kursusforløbet kr.16.900,-  pr. person, eksklusiv moms.
Prisen inkluderer forsamtale, tre undervisningsdage, materialer samt  3 x 1 times opfølgningscoaching (coaching foregår i København eller pr. Skype)

Deltagerantal

Maks. 12 deltagere pr. hold og min. 8

Tilmelding

Kontakt os
pr. e-mail:   info@trivselsledelse.dk
pr. telefon:  +45 29667422, Berit Daugaard, eller  +45 27208736, Pia Frahm

Nærmere informationer om Trivselsledelse kursusforløbet