Formål

For at du kan lykkes som leder, er det en forudsætning, at du lykkes i dine relationer.

Formålet med at deltage i dette kursusforløb er, at du bliver styrket i at bedrive Trivselsledelse og bruge din relationskompetence mere bevidst i din ledelse.

Relationskompetencen er vigtig, fordi udvikling og trivsel skabes i relationer. I udvikling og trivsel ligger nøglen til effektivitet og produktivitet og dermed til forebyggelsen af stress.

 Form

Kursusforløbet vil veksle mellem korte teorioplæg, praktiske øvelser, dialog og refleksion.

Vi skaber sammen et ledelses-lab, hvor du kan tænke højt, afprøve ting, drøfte erfaringer og udfordringer med andre ledere og få konkret sparring og feedback.
Mellem modulerne arbejder du med relevante hjemmeopgaver i.f.t. Trivselsledelse og stressforebyggelse i din organisation.

Efter kursusdagene er der tre individuelle coaching sessioner for at støtte dig i at forankre den nye praksis i hverdagen.