Dag 1: Ledelse og relationskompetence

 • Trivsel i et organisatorisk perspektiv –inddragelse af forskellige niveauer i organisationen
 • Hvordan og hvorfor hænger ledelse og relationskompetence så tæt sammen
 • Tillid og samspil i ledelse – ledelse som en fælles proces mellem mennesker
 • ’Living Leadership’ – praktiske redskaber til relationsledelse

Dag 2: Relationsbestemt ledelse og stressforebyggelse

 • Hvordan arbejder man med relationsbestemt ledelse?
 • Stress og stressforebyggelse – hvad, hvordan, hvornår! Hvad skal du som leder vide og kunne?
 • Trivselsredskaber – praktiske redskaber til trivselsledelse

Dag 3: Trivsel og performance

 • Samspillet mellem forventninger og motivation – hvordan spiller det ind på trivsel og performance?
 • Skab sammenhæng mellem intentioner og adfærd samt effekt
 • Trivselsredskaber – praktiske redskaber til at fremme trivsel og performance
 • Mit eget udviklingsfokus fremadrettet

Mellem modulerne vil du arbejde med at afprøve de redskaber vi har introduceret.

Efter tredje modul fortsætter din egen reflektionsproces med tre individuelle coachingsessioner.